Creativiteit

Innovatie door Spel, Passie en Verbeelding!

Ik onderscheid de domeinen Spel, Passie en Verbeelding als beïnvloedbare gebieden om het innovatieve vermogen van de organisatie te vergroten. 'Spel' verwijst naar de mogelijkheden voor medewerkers om het ‘niet bestaande’ te betrekken in hun denken, handelen en in hun onderlinge communicatie. Bijvoorbeeld: het uiten van gedachten over mogelijkheden, het improviseren, het experimenteren met ander, nieuw gedrag. Hierbij hoort de vrijheid om ideeën te opperen, elkaar te betrekken in een spel met wisseling van rollen, doorbreken van patronen en het toetsen van scenario’s. Het speldomein veronderstelt een werkklimaat waar ernst en serieusheid met spelen en verkennen gecombineerd worden. Foutentolerantie, onderling respect en vertrouwen zijn daarbij cruciale voorwaarden en bepalen de regels, de grenzen en de speelruimte die hier gelden.

'Passie' verwijst naar zowel betrokkenheid van medewerkers als ook de bereidheid om een offer te brengen; niet alleen de betekenis van hartstocht speelt hier een rol maar ook die van het ‘brengen van een offer’. Bijvoorbeeld; de medewerker die in zijn vrije tijd nadenkt over een probleem op het werk is niet alleen betrokken maar is ook bereid om ‘vrije tijd’ te offeren voor zijn werk. Het heeft te maken met eigenaarschap en de bereidheid om uit de 'comfort zone' te stappen. Hoe groter het belang bij het ‘gewin’ en hoe meer betrokken bij het probleem des te intensiever men met de problematiek bezig is. De grens tussen werk en vrije tijd is niet altijd even scherp en krijgt zo erkenning.

'Verbeelding' heeft betrekking op de helderheid van het doel dat men nastreeft en de collectieve ambitie om dit doel te halen. Vaak is voor de top wel helder wat het punt op de horizon is dat men nastreeft, maar op de werkvloer niet. ‘Voor hij die niet weet naar welke haven hij zeilen wil, is geen enkele wind gunstig’ (Seneca). Oplossingen of kansen krijgen betekenis in het licht van een doel dat men nastreeft. Dit betekent organisatiedoelen helder voor het voetlicht brengen en ervoor zorgen dat medewerkers onderling betrokken zijn in het behalen van dit doel. Hiermee vergroot men de kans op onderlinge chemie of synergie aanzienlijk en daarmee de kans op meerwaardecreatie!


Everts Consultancy

Voor mens en organisatie