Project- & Interim-management

Veranderingstrajecten vereisen een goede planning, sturing en bewaking van deze planning.
“Terwijl de v erbouwing gaande is blijft de winkel gewoon open.” De going concern dient volop haar aandacht te krijgen en dat maakt het voor de betrokken managers vaak niet eenvoudig de bestaande taken te combineren met het sturen van het veranderingsproces. Een veel gebruikte argumentatie om hiervoor een externe projectmanager in te roepen. Daarnaast heeft het inzetten van een externe betrokkenheid andere voordelen, te weten;

  • de specifieke kennis van change-management en implementatievraagstukken,

  • een grotere ‘armslag’ omdat men een specifieke opdracht heeft en

  • het ontbreken van opgebouwde historie die remmend kan werken op de voortgang

De waarde van de interimmer ligt niet in het tijdelijke, maar juist in het feit dat hij van buiten komt.
Everts Consultancy

Voor mens en organisatie